tento týždeň som skončil s mojím sezónnym hobby, s ľadovým hokejom, turnajom v Budapešti a teším sa z tejto kontaktnej služby, z prehlbovania vzťahov s mojimi neveriacimi spoluhráčmi.