Ďakujem za všetky vyslané modlitby, ako aj za akúkoľvek inú podporu Jeho, našej služby. Je mi cťou byť časťou toho, čo On koná tu na Slovensku. V prípade, že máte záujem prečítať si Výročnú správu TCK za minulý kalendárny rok, zájdite na www.tckompas.sk/annual.