Minulý rok sa za pomoci aj niektorých z vás podarilo získať plnú výšku tzv. matching grantu (párovací grant – ak získame korunu, nadácia k tomu pridá ďalších päť, do výšky 100tisíc Sk). Naviac, kvôli úspešnosti grantu, nevídaná ponuka pokračuje ešte aj tento rok.

Výborná možnosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku, všakže? Chcete vediet viac? Zájdite na 4tú stránku tohto blogu a prečítajte si článok: Možnosť nevídanej investície pre… Podmienky sú rovnaké aj pre tento rok – 2008