ešte stále sa mi to zdá ako prekrásny sen. A predsa, naozaj sa to stalo! Slovami viem sotva vyjadriť svoj takmer dvojtýždňový zážitok zo zasľúbenej zeme – Izraela. Byť na miestach kde Pán Ježiš chodil, vyučoval, uzdravoval, modlil sa, dali môjmu porozumeniu Písma nový rozmer. Názvy brány alebo miest, mi v minulosti pri čítaní Biblie boli dosť nepodstatné. Teraz s textom vidím aj obraz a cítim atmosféru.

Obraz, ktorý je nový a iný. Bol to vzácny zážitok – modliť sa na púšti (a báť sa, či ma napadnú dvaja zúrivo vrčiaci potulní psy), stáť na Herodium a pozerať sa na miesta odkiaľ mudrci prichádzali do Betlehema. Kráčať po schodoch kadiaľ viedli Ježiša na popravu (väčšina z nich je v Ríme), byť tak blízko k prázdnemu hrobu, kúpať sa na mieste, kde sa pravdepodobne kúpal kráľ Dávid. Kráčať na hore blahoslavenstiev, či „vznášať“ sa v mŕtvom mori.

To je iba niečo z milosti, ktorej sa mne a nášmu TCK tímu dostalo účasťou na medzinárodnej konferencií Global Youth Initiative -pre takmer 200 mládežníckych pracovníkov z celého sveta.