Počas prázdnin náš tím spolupracoval s deviatimi zbormi zo Slovenska a siedmymi z USA pri oranizovaní Anglických konverzačných táborov pre 355 študentov a z nich 39 sa rozhodlo pre nasledovanie Krista.

Chceli by ste si prečítať nejaké svectvá ako Pán Boh konal v ich životoch? Dajte mi vedieť, s radosťou Vám nejaké pošlem. Tábory boli nadchýnajúcim zážitkom, ktorý priniesol veľa dobrého ovocia. Pán Boh nám potvrdil, že rozhodnutie ztrojnásobiť počet táborov oproti minulému roku bola správna voľba. Za seba môžem povedať, že aj keď mesiac júl bol veľmi rušný (príprava táborov, školenia pre slovenské a americké tímy, samotné tábory…) priniesol mi veľa nadšenia, povzbudenia a radosti. Z pohľadu služby toto leto bolo jedno z najlepších aké som kedy zažil. Som zaň vďačný nielen Pánu Bohu, ale i mojim kolegom, dobrovoľníkom a stážistom, ktorí odviedli veľký kus práce.