Pred nejakým časom sme začali premýšľať nad budúcnosťou našej služby a výsledkom tohto procesu je naša túžba vidieť po troch rokoch zdvojnásobenie ovocia našej súčasnej služby. Veríme Kristovým slovám: „Tým bude oslávený môj Otec, keď ponesiete mnoho ovocia a budete tak mojimi učeníkmi.“ Jn.15:8.

Čiastočne sme ukončili proces hodnotenia a definovania ovocia služby TCK a „s bázňou a s trasením“ robíme kroky k tomu, aby sme mohli o tri roky vidieť znásobené ovocie. Jedným z krokov k naplneniu tohto sna je aj zvýšenie počtu pracovníkov TCK. V týchto dňoch pripravujeme stretnutia na ktorých budeme predstavovať službu a víziu TCK v USA a neskôr (budúci rok) aj na Slovensku.