V tomto školskom roku sa k tímu TCK pripojili noví pracovníci – Janka Hrivniaková (zmluva na obdobie 10 mesiacov), Maruška Kožlejová (2 roky) a Anka Bakalárová ako dobrovoľníčka v programe škola pre pracovníkov s mládežou.

V septembri sme sa rozlúčili s Kenric-om Hale, ktorý slúžil v miestnom zbore BJB v Klenovci a vrátil sa po 5 rokoch služby na Slovensku späť do USA. Počas tohto leta Pán Boh oslovil niekoľko ľudí z USA, aby sa pripojili k nášej práci v horizonte 1 až 2 rokov. Rodina Ed a Wendi R., ďalej Meghan J., Noah J., Melanie B. a Robi S.

Modlíme sa za to, aby Pán Boh potvrdil ich povolanie aj tým, že budeme vedieť kde a v akých zboroch na Slovensku ich On chce mať. Naša kolegyňa Marianna M. má do konca tohto roka študijné voľno a náš tím očakáva, že ju Pán Boh po 10 rokoch v službe osvieži a ukáže ako a kde ďalej. Ešte stále máme neobsadené miesto koordinátora projektu Exit 316, bez ktorého sa nemôžeme pustiť do tohto evanjelizačného zámeru. Hľadáme Božieho muža obdarovaného pre túto službu.