Možnosť nevídanej investície pre nových podporovateľov TCK
Na tento kalendárny rok TCK dostalo nevídanú ponuku. Jedna nadácia sa rozhodla podporiť našu službu v prípade, že rozšírime náš tím finančných podporovateľov o nových ľudí zo Slovenska. Za každú 1Sk od darcu zo SR nadácia pridá ďalších 5Sk až do výšky 144tisíc Sk od tuzemských sponzorov, čiže celkom ide o ďalších 720tisíc SK.

Ide o jednu z posledných možností ako získať finančné zdroje prostredníctvom nadácie pre programy TCK a zároveň ako povzbudiť ľudí zo Slovenska k pravidelnej podpore našej/Jeho služby. Získané zdroje od nadácie použijeme na realizáciu KPM, pre Školu pracovníkov s mládežou a najmä pre administratívne zabezpečenie chodu organizácie. Váš dar bude použitý podľa vášho rozhodnutia. Prosím zvášte, či toto nie je práve pre Vás príležitosť investície do budovania Jeho kráľovstva tu na Slovensku.