Pred pár týždňami som mal česť, spoločne s Dannym a Drahom, modliť sa za tím z West Huntsville Baptist Church, ktorý v tom čase odchádzal na Slovensko slúžiť evanjeliom našim stredoškolákom z Prešova. Bolo zaujímavé vidieť, ako aj pri týchto mladých ľuďoch platilo: „Všetko je možné veriacemu!“ Mr.9.23

Už keď sme ich stretli pri rozlúčke so svojimi blízkymi, porozumeli sme, že z ich strany prísť slúžiť na Slovensko znamená priniesť osobnú obeť. Vedúci tímu Ken nechal doma svoju ženu a päť malých detí (všetky majú menej ako 6 rokov). Michael sa kvôli táboru nemohol zúčastniť svadby svojej sestry. Iná mama prišla tak isto poslúžiť. Všetci sa vzdali osláv nezávislosti (pre Američanov to je dosť veľká vec) a boli mimo kruhu svojich blízkych. Emily bola v piatom mesiaci tehotenstva a pricestovala na to, aby mohla stráviť jeden týždeň so študentmi, kým jej manžel zostal doma, aby sa postaral o ich jeden a pol ročného syna. A nakoniec všetci si vzali dovolenku, alebo neplatené voľno z práce a siahli hlboko do vrecák, aby mohli uhradiť nielen náklady na cestu a pobyt na tábore, ale aby tiež mohli poskytnúť nejedno štipendium pre študentov zo Slovenska.

Ľudkovia vďaka za inšpirujúcu obeť Vás a Vašich rodín, máme sa od Vás ešte veľa čo učiť.