Ed, Wendi a ich päť detí by sa mali pridať k TCK ešte tento rok. V súčasnosti sú v procese získavania podpory pre službu na Slovensku. Budú slúžiť v Bardejove.

Sme vďační Pánu Bohu, za to, že ich vyzval do služby v našej krajine, za ich odvahu a poslušnosť urobiť veľký krok viery. Prosím modlite sa za proces príprav, dostatok ochotných darcov ako aj samotné sťahovanie (predpokladáme, že niekedy na konci tohto roku).