Na začiatku mesiaca jún sa k tímu TCK pridal ďalší pracovník Josiah Venture Mike Sullivan. Mike-a poznáme veľmi dobre, pracoval s nami už niekoľko rokov keď s nami slúžil v Prešove a viedol internistov v English camp službe. Ostatné dva roky pracoval pre Josiah Venture v ČR. Tešíme sa z jeho príchodu ako aj z toho, že Pán Boh si bude používať jeho obdarovania práve v TCK.