Aj napriek kríze, predsa len toto leto budeme organizovať 7 letných anglických táborov pre stredoškolákov. 10 takzvaných internistov, vysokoškolákov už pricestovalo na Slovensko. Sme vďační Pánu Bohu, že mu boli poslušní, vzdali sa možnosti brigád vo svojej krajine, aby si zarobili na svoje štúdium a svojím talentom prišli na Slovensko poslúžiť našim študentom na dobu troch mesiacov ako KECY internisti.

V mesiaci jún spolu s tímami miestnych zborov pracovali na propagácií letnych táborov. Prosím modlite sa za ich zdravie, za prekonanie prekážok v tomto duchovnom zápase, ako aj za študentov, Slovákov z nie cirkevného prostredia, ktorí by sa ešte mali prihlásiť na tábory ako aj za zborové mládežnícke English camp tímy z Košíc, Bardejova, Levíc, Bratislavy, Rožňavy, Žiliny a Prešova.