Na šestnásty krát, myslím si, že veľmi dobre. Vybrali sme sa trošku inou cestou ako zvyčajne tým, že sme nechali rečníkov hovoriť to, čo im On dal na srdce. Prišlo takmer 600 pracovníkov s mládežou a ja som sa vytešoval pri vedení programu ako aj vyučovaním semináru pre chalanskú populáciu na tému: “Z chlapca chlap! A ako na to!”

Tu je jeden z odkazov od účastníka KPM:
„Ďakujem za všetko… hlavne za záujem a starostlivosť o náš rast a stav. Jednoducho, je zrejmé, že vám nie je ľahostajné, čo žijú takí obyčajní „vedúci“ niekde v malej dedinke. A chcem vám povedať, že to má zmysel.“