Prvý májový týždeň som s Evkou bol na rodinnej konferencii našej medzinárodnej organizácie Josiah Venture. Pracovníci našich partnerských organizácií sa zišli aby premýšľali o Božích snoch a Jozefovom príbehu. Tento týždeň bol pre mňa potrebným zastavením sa v Jeho prítomnosti.