Na tento polrok sa veľmi teším, pretože by sme ho radi zamerali na zvestovanie evanjelia študentom. Chceme študovať biblické pasáže na túto tému, chceli by sme premietnuť evanjelizačný film Ježiš a zorganizovať koncert kresťanskej hudobnej skupiny z nášho zboru – NoXcuse. Už sa teším, keď budeme môcť navštevovať študentov a rozdávať im Nové zákony. Prosím modlite sa za nás, aby nám Pán otvoril dvere zvestovať správu o nádeji.

Plán stretnutí pre vysokoškolákov
17.2. – Otvorenie semestra – Ako dostať soľ mimo soľničky?
23.2. – Roznášanie Nových Zákonov študentom/PHf
24.2. – Naše pochybnosti a čo s nimi? – Štúdium Biblickej pasáže 1/PHf
3.3. – Koncert skupiny NoXcuse v K2/ Maťo
10.3.- To najdôležitejšie vysokoškolákom – Marian Kaňuch /Janka H.
17.3. – Cestujeme spoločne po Nepál-e Janka Červeňáková & Milka Baldovská/Evka
24.3. – Vyslanie na cestu – Štúdium Biblickej pasáže 2/ PHf
31.3. – Film s diskusiou JEŽIŠ /Maťo
7.4. – Konferencia pre pracovníkov s mládežou, príprava –projekt služby
8.-11.4 – KPM Dobrovolnicky projekt realizácia
14.4. – Keď veci nejdú tak ako by mali… – Štúdium Biblickej pasáže 3/PHf
21.4. – Prečo som na Slovensku? – Mike Sullivan
28.4. – Ukončenie letného semestra pri grile…