28.7.2011 vo svojom dome neďaleko Londýna v kruhu blízkych priateľov zomrel vo veku 90 rokov môj učiteľ, anglikánsky farár a svetoznámy evanjelikálny teológ John Stott.

Narodil sa roku 1921. Kresťanom sa stal v roku 1938. Bol zakladateľom Lousanského vyhlásenia roku 1974. Mal veľký vplyv na mnohých významných teológov. Bol najvplyvnejším evanjelikálnym teológom 20. storočia. Bol zakladateľa evanjelikálneho hnutia. Spájal pevnú biblickú vieru so svetovým misijným a diakonickým angažovaním sa. Viaceré základné dokumenty nesú jeho podpis. Okrem už spomenutého Lausanského vyhlásenia z r. 1974 je to aj Manifest z Manily z r. 1989. Podpísal aj úvod k štatúte Svetovej evanjelickej aliancie r. 1951. Stott bol svetoznámy ako kazateľ, rečník a autor cca 50 kníh, ktoré boli preložené do asi 75 jazykov. Meno si urobil tým, že ťažké teologické súvislosti vedel predstaviť zrozumiteľne. Okrem toho slúžil študentom teológie na celom svete ako priateľ a mentor; pre mnohých bol jednoducho „strýčko John.“

John Stott bol silným obráncom biblickej viery. Jeho otec Sir Arnold W. Stott bol fyzik a agnostik. Matka Emily bola luteránka. Ako 17-ročný uveril v Ježiša Krista a obrátil sa, v roku1939 začal študovať teológiu v Cambrigde. Po ordinácii sa stal anglikánskym duchovným v Londýne. Bol aktívnym aj v evanjelikálnom študentskom hnutí a v r. 1982 založil v Londýne Inštitút pre súčasné kresťanstvo – zariadenie pre ďalšie vzdelávanie neordinovaných, kde som i ja v roku 2000 študoval (London Institute of Contemporary Christianity). Od r. 1959 do 1991 patril ku kazateľom kráľovského dvora. Kráľovná Alžbeta II. ho vyznamenala najvyšším vyznamenaním Spojeného kráľovstva – Komandér Britského impéria. V roku 2005 ho americký časopios Time zaradil ku stovke najvýznamnejších osobností sveta. Pred štyrmi rokmi sa stiahol z verejnosti. Slobodný teológ si urobil meno aj svojim hobby ako znalec a skúmateľ vtáctva.

Verím, že nie len mne osobne ale i mnohým iným bude prítomnosť uncle John-a veľmi chýbať.