O jeden rok zrelší, alebo iba starší?
Microsoft Windows – Bill Gate,
Nová PSNS – Ján Slota,
Padá sniežik padá, padá sniežik padá… – televízna reklama,
Michael Schumacher – závody F1,
Terorizmus – Usama Bin Laden.

Rovnaké slová, mená, alebo situácie môžu v rovnakom časovom období vyvolať u rôznych ľudí viac menej rovnakú spojitosť, asociáciu. Keby začali premýšľať o situáciach nášho spoločenstva kalendárneho roku 2001, ktoré udalosti by boli pre nás tými spoločnými a zároveň i najsilnejšími?
Asi by sme spomenuli 2 svadby našich milých, teroristický útok na USA z 11.septembra, otvorenie troch hypermarketov v našom meste, nepodarené voľby na miesta vyšších územných celkov. Nebadaný odchod Suzanne, Jany Fajfrovej a príchod Kim a Zac-a s deťmi do Žiliny. Určite by sme nezabudli na staré miesto našich stretnutí na Halašovej ulici, ale tiež i nové zodpovednosti a možnosti ktoré sa nám otvorili v bábkovom divadle. Krst siedmych statočných z nášho zboru v staroturanských vodách, voľby do staršovstva, sľuby xx-tich zborovej rodine…
To bol ale rok! Rok mimoriadnych, vážnych a verím, že i dobrých zmien. A predsa niekde vo vnútri (hoci viem, že mi celkom neprináleží hodnotiť pohyby vo vnútri nášho zboru) cítim, že sme iba na začiatku cesty. Pre mňa osobne jednou z najsilnejších udalostí minulého roka bol prvý máj. Nemám na mysli prvomájový sprievod, nie, ten mi nechýba, ale pripomienku toho, že v našom spoločenstve zostalo jedno miesto voľné. Absencia uja Fajfra, jeho modlitieb a evanjelizačného zápasu v našom zbore, ale i meste je pre nás veľmi vážnou výzvou. Kto si zastane jeho miesto? Kto prevezme štafetu? Kto obetuje pohodlie svojho bytu? Kto poskytne svoje financie? Kto sa vždy bude chcieť ako prvý modliť? Kto za žiadnych okolností nebude rozprávať o druhom zlé veci poza chrbát? Koho nikdy nebudeme počuť šomrať na okolnosti, ceny, alebo na vládnu garnitúru? Kto bude hovoriť o záchrane, ktorá je v Kristu predavačkám v Tescu? Kto privíta každú nedeľu s úsmevom? Kto vezme ten štafetový kolík viery?
Je rad na nás, na Tebe a na mne! Dostalo sa nám milosti prejsť s ujom aspoň kúsok spoločnej cesty. Milosť vidieť moc evanjelia v praxi blízkeho človeka, nie iba zo stránok Svätého Písma. Príklad hodný nasledovania. Podujmeš sa k behu?
Samotný názov tohto úvodníka je i otázkou o raste k dospelosti, ktorý je pri tomto spoločnom behu nevyhnutnosťou. Dozrievaš a či iba starneš? Tí najbližší, ako aj odpovede na pomocné otázky by mohli k poznaniu reality dopomôcť:
Čo sa zmenilo za uplynulý rok v tvojom poznaní Pána Boha?
Ktorá pasáž Písma bola pre teba v uplynulom roku tou najsilnejšou, naj-povzbudzujúcejšou, alebo najusvedčujúcejšou?
Aká kniha (mimo Písma), ktorú si minulý rok prečítal, najviac ovplyvnila tvoj pohľad na život? A ako?
Cez akú situáciu, okolnosť si lepšie porozumel Jeho vôli, alebo postoju?
Aké kľúčové otázky vyvolali životné okolnosti, v ktorých si sa v minulom roku ocitol?
Ako vyzerá tvoj modlitebný život oproti predchádzajúcemu roku?
V prípade, že všetky odpovede na tieto otázky sú buď neviem, alebo nejaké iné negatívum, mám vážnu obavu, že nebudeš môcť byť tým, ktorý prevezme štafetový kolík a to je veľká škoda. Ten beh sa totiž oplatí bežať! Premýšľaj čo s tým!
Veď spojenie Nový rok u mnohých vyvoláva asociáciu hodnotenia minulosti a túžob dotýkajúcich sa budúcnosti.

ph